הורידו את אפליקציית
דבר מלכות
לאנדרואיד ולאייפון
"דבר מלכות" להורדה
שבוע פרשתStart Date
שלח תשפ"ג - בארץ הקודשJune 4, 2023
בהעלותך תשפ"ג - בכל העולםJune 5, 2023
קרח תשפ"ג - בארץ הקודשJune 11, 2023
חוקת תשפ"ג - בארץ הקודשJune 18, 2023
בלק תשפ"ג - בארץ הקודשJune 25, 2023
חוקת בלק תשפ"ג - בכל העולםJune 26, 2023
פינחס תשפ"גJuly 2, 2023
מטות מסעי תשפ"גJuly 9, 2023
קרח תשפ"ג - בארץ הקודשJuly 11, 2023
שלח תשפ"ג - בכל העולםJuly 12, 2023
דברים תשפ"גJuly 16, 2023
חוקת תשפ"ג - בארץ הקודשJuly 18, 2023
קרח תשפ"ג - בכל העולםJuly 19, 2023
ואתחנן תשפ"גJuly 23, 2023
עקב תשפ"גJuly 30, 2023

• לנוחיות השימוש במחשב, נוסף תוכן עניינים דיגטלי ב'דבר מלכות'
• ניתן רשות להוריד ולהדפיס עותק אחד לצורך אישי בלבדת.ד 373 כפר חב"ד 6084000 ישראל | Fax. (972) 3 9606108
E-mail: Israel@DvarMalchus.org | USA@DvarMalchus.org | privacy policy