הורידו את אפליקציית
דבר מלכות
לאנדרואיד ולאייפון
"דבר מלכות" להורדה
שבוע פרשתStart Date
בהעלותך תשפ"דJune 16, 2024
שלח תשפ"דJune 23, 2024
קרח תשפ"דJune 30, 2024
חוקת תשפ"דJuly 7, 2024
בלק תשפ"דJuly 14, 2024

• לנוחיות השימוש במחשב, נוסף תוכן עניינים דיגטלי ב'דבר מלכות'
• ניתן רשות להוריד ולהדפיס עותק אחד לצורך אישי בלבדת.ד 373 כפר חב"ד 6084000 ישראל | Fax. (972) 3 9606108
E-mail: Israel@DvarMalchus.org | USA@DvarMalchus.org | privacy policy